ชมรมผู้สูงอายุ (Geriatric Club)

ชมรมผู้สูงอายุ (Geriatric Club)

ชมรมผู้สูงอายุ

cgh_pic/oldman/oldman-03.jpgcgh_pic/oldman/oldman-04.jpgcgh_pic/oldman/oldman-05.jpgcgh_pic/oldman/oldman-06.jpg

cgh_pic/oldman/oldman-07.JPG

รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรม พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กัน ส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีร่างกายแข็งแรง และสุขภาพจิตดี
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จะได้รับสิทธิ์ส่วนลด 15% ค่ายา ค่าห้องค่า Lab และกายภาพบำบัด
ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-552-8777 ต่อ 343