สมัครงาน

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล

มีความประสงค์ที่จะรับพนักงานเพิ่มเติมในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.  กุมารแพทย์เด็กแรกเกิด (Full Time / Part Time)

2.  กุมารแพทย์ทั่วไป (Full Time / Part Time)

3.  ตำแหน่ง  ศัลยแพทย์กระดูก (Full Time / Part Time)

4.  ตำแหน่ง แพทย์เวรปฏิบัติทั่วไป (Full Time / Part Time)

5.  ตำแหน่ง  อายุรแพทย์ (Full Time / Part Time) และ Sub Board

6.  ตำแหน่ง  สูตินรีแพทย์ (Full Time / Part Time)

7. ตำแหน่ง  แพทย์ประจำห้องอุบัติเหตุ

8.  ตำแหน่ง พยาบาล (Full Time / Part Time) ยินดีรับพิจารณา พยาบาลจบใหม่ หลายอัตรา
คุณสมบัติ   
-  ประจำตำแหน่ง พยาบาลวิชาการ , IPD , OPD, OR , ICU , ER
-  มีใบประกอบโรคศิลป์
-  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
-  สามารถทำงานเป็นกะได้
-  หากผ่านการอบรม HA และ JCI จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริการทางการแพทย์  1 อัตรา

- มีประสบการณ์ทางด้าน เภลัชกร อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป   สามารถดูแลห้องปฏิบัติการ และ รังสี ได้         -  สามารถบริหารจัดการ และทำงานภายใต้ภาวะ ความกดดันได้
-  หากผ่านการอบรม HA และ JCI จะพิจารณาเป็นพิเศษ  - จบวุติปริญาญาตรีขึ้นไป ทางด้านเภสัชกรรม    - เพศหญิง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. ตำแหน่ง หัวหน้า Ward (Full Time)  3 อัตรา

คุณสมบัติ   
-  ประจำตำแหน่ง หัวหน้า ward, IPD 
-  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
-  สามารถทำงานเป็นกะได้
-  หากผ่านการอบรม HA และ JCI จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก OR  1 อัตรา  (ด่วน)

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ OR อย่างน้อย 5 ปี

- มีใบประกอบโรคศิลป์

- สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับวิชาชีพอื่นได้

12. ตำแหน่ง พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ IC  1 อัตรา  (ด่วน)

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ IC อย่างน้อย 1 ปี

- มีใบประกอบโรคศิลป์

- สามารถทำงานเป็นกะได้

13. ตำแหน่ง พยาบาล ICU Full Time  หลายอัตรา ด่วน

คุณสมบัติ

- มีใบประกอบโรคศิลป์

- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ทางด้าน  ICU

- ผ่านการอบรม ALS จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเป็นพิเศษ

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-หากผ่านการอบรม HA และ JCI จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14.  ตำแหน่ง นักรังสีเทคนิค (Full Time) จำนวน  3 อัตรา

คุณสมบัติ
-  หญิง/ชาย  22 - 30 ปี
-  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใบประกอบโรคศิลป์
-  มีประสบการงานทำงานอย่างน้อย  1  ปีขึ้นไป
-  หากมีประสบการณ์ด้านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15.  ตำแหน่ง เภสัชกร (Full Time / Part Time) จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ   
-  ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
-  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใบประกอบโรคศิลป์
-  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
-  สามารถทำงานเป็นกะได้

16.  ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (Full Time ) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
-  ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
-  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใบประกอบโรคศิลป์
-  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
-  สามารถทำงานเป็นกะได้

17.  ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายประสานงานลูกค้าและองค์กร  (Full Time ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
-  หญิง อายุ 35ปีขึ้นไป
-  วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา MBA   สนทนา ภาษาจีน และ ภาษา อังกฤษ ได้
-  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย  5 ปีขึ้นไป

18. ตำแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
-   หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
-  วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
-  สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี  และ มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการได้ดี
-  หากมีประสบการณ์ทางด้านโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19. ตำแหน่ง  Imprement  Project   จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
-   หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
-  วุฒิการศึกษา ปริญญาโท MBA ทางด้านการจัดการ หรือ ทางด้านการเงิน

-  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
-  สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
-  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20. ตำแหน่ง พนักงานบัญชี  (ระดับ Senior ขึ้นไป)  1 อัตรา

คุณสมบัติ 
-   หญิง อายุ 33 ปีขึ้นไป
-  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  ทางด้านบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ทางด้านบัญชี และการตรวจสอบ (Audit)
-  สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
-  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21.  ตำแหน่ง พนักงานจัดซื้อ (Full Time ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ   
- ชาย / หญิง อายุ 25ปีขึ้นไป
-  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
-  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

22.  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA)/ (PN) จำนวน หลายอัตรา

คุณสมบัติ   
-  ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
-  วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป และสาขาที่เกี่ยวข้อง
-  สามารถทำงานเป็นกะได้
-  ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน รด.
-  มีประสบการณ์ด้านงานโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23.  ตำแหน่ง พนักงานซักรีด  จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
-  ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
-  วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6  ขึ้นไป
-  สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

24. เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Coordinator) - Filipino Female

- Filipino Female
- Bachelor's Degree in Nurse
- Prior experience in Hospital will be preferable.
-  Service-minded with Coordination mindset

 25. ยินดีรับสมัครคนพิการ  4 อัตรา   (ต้องมีใบขึ้นทะเบียนคนพิการ)


สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2552-8777 ต่อ 1350, 1197 
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it E-mail นี้คะ) เมลล์ในแบบฟอร์มใบสมัคร ขอยกเลิกนะคะ

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน (doc)
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน (pdf)