:: บุคคลที่ไม่ควรได้รับ การฉีดวัคซีน COVID-19 ::

:: บุคคลที่ไม่ควรได้รับ การฉีดวัคซีน COVID-19 ::

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนี้ขึ้นมา ช่วยป้องกันการติดเชื้อหากได้รับเชื้อในอนาคต แต่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งหลังฉีดวัคซีน ร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ อย่างไรก็ตาม ควรต้องทำคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น 

ที่ควรทราบคือ วัคซีนอาจไม่สามารถป้องกันทุกคนที่ฉีดจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ แต่พบว่าสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ และยังไม่มีข้อมูลว่าเมื่อฉีดแล้วจะมีภูมิคุ้มกันโควิด-19 ได้นานเท่าไร

ข้อห้ามในการฉีดวัคซีนมีดังต่อไปนี้ หากมีข้อใดข้อหนึ่ง ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที ! หากไม่แจ้งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

☎️สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 552 8777
#CGHHospital #CGHSaimai #CGHLamlukka #COVID19

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top