คลินิกโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ

   เมื่อพูดถึงโรคระบบทางเดินหายใจ บางคนอาจมองว่าเป็นโรคทั่วๆ ไปที่พบได้บ่อย และไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงอะไร แต่โรคที่หลายๆ คนมองว่าเป็นโรคธรรมดา แฝงมาด้วยความอันตรายที่ส่งผลกระทบถึงชีวิตได้ โรคปอดและรอบระบบทางเดือนหายใจ สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัย จึงเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทุกวัยควรให้ความสำคัญ

   จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สูงที่สุด ในปี ค.ศ. 2012 พบมากในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ปัจจุบันพบในกลุ่มผู้ที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ และสามารถพบได้ตั้งแต่อายุน้อยกว่า 30 ปี มะเร็งปอดมักไม่แสดงสัญญาณเตือนใดๆ ในระยะแรก กว่าจะตรวจพบทำให้ลามไปสู่อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย โดยผู้ป่วยมักไปพบแพทย์ เมื่อมีอาการแสดง เช่น ไอเรื้อรัง มีเสมหะ เจ็บหน้าอก เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ซึ่งทำให้รักษายากและมีโอกาสเสียชีวิตสูงขึ้น

   การตรวจพบมะเร็งปอดตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะนอกจากจะช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดแล้วยังช่วยลดความทรมานที่อาจเกิดจากโรค และเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายได้

การบริการ

ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลซีจีเอช มีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ เพื่อวินิฉัย และประเมินความเสี่ยงของโรค

 • ตรวจเอกซเรย์ปอด (chest x-ray)
 • ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
 • ตรวจสมรรถภาพปอด
 • ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสี

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ซีจีเอช พหลโยธิน
 • ที่ตั้ง : คลินิกโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ อาคาร 1 ชั้น 1
 • เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 09.00 - 20.00 น.
 • โทร : 02 552 8777 ต่อ 322 , 323
 • อีเมล์ : com@cgh.co.th
ซีจีเอช สายไหม
 • ที่ตั้ง : คลินิกโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ อาคาร 1 ชั้น 1
 • เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.
 • โทร : 02 991 8999 ต่อ 1148 , 1149
 • อีเมล์ : smh@saimai.com

เข้ารับบริการได้ที่

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top