သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုအစီအစဉ် (Health Checkup Program for Elderly)

သတင်းလွှာကိုရယူသည်

နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများ/ ပတ်ခ်ကေ့ချ် နှင့် ပရိုမိုးရှင်း / သင့်ထံသို့ တိုက်ရိုက်ပို့သည်

Top