โปรแกรมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงข้อเข่าเงื่อนไข : 
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
2. ราคาดังกล่าวใช้น้ำยา Go-on หรือ Ostenil เท่านั้น (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เจ้าของไข้)
3. ราคาดังกล่าว ไม่รวมการตรวจประเมินก่อนทำหัตถการ
4. กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัย รักษาเพิ่มเติม และรับยา คิดอัตราค่าบริการตามจริง
5. เพื่อความสะดวกในการรับบริการ กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเข้ารับบริการ ได้ที่ แผนกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน ชั้น 1 เวลา 9.00 - 19.00 น. โทร. 02 552 8777 ต่อ 1112
7. แพ็กเกจดังกล่าว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ และไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
8. ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น (This package is reserved for Thai People only.)
9. ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แพ็คเกจอื่นๆ +

โปรแกรมส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร

ระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต

เริ่ม 15 พฤษภาคม 2567 - 30 เมษายน 2568

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top