โปรแกรม ทำฟันสิทธิ์ประกันสังคมกับโรงพยาบาลซีจีเอชหมายเหตุ: 

• ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับค่าบริการทางทันตกรรมเท่าที่จ่ายจริง 900 บาท/ปี โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี จนกว่าจะครบ 900 บาท/ปี 
• หากค่าใช้จ่ายเกินกว่า 900 บาท ผู้ป่วย/ ผู้ประกันตน จะต้องดูแลค่าใช้จ่ายส่วนเกินเอง
• วงเงิน 900 บาทที่ให้จะเป็นแบบปีต่อปี หากหมดปีนั้นแล้วมีวงเงินเหลือจะโดนหักทิ้งทันที นำไปทบยอดในปีถัดไปไม่ได้

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top