คลินิกโรคเลือดและมะเร็ง

   คลินิกอายุรกรรม เฉพาะทางโรคเลือด เล็งเห็นความสำคัญของการค้นหา รักษาโรค และป้องกัน ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ เพราะเลือดเป็นของเหลวที่สำคัญของชีวิต ประกอบด้วยน้ำเลือด เกล็ดเลือด เซลล์เม็ดเลือดแดง โรงพยาบาลซีจีเอช ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคเลือดและโรคมะเร็ง ด้วยทีมบุคลากรทางด้านการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญการ พร้อมดูแลขณะรักษาและหลังการรักษา ให้ผู้ป่วยมีกำลังใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

การบริการศูนย์มะเร็งและโรคเลือด

  • บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งและโรคเลือด
  • บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งและโรคเลือด
  • ให้คำแนะนำในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งและโรคเลือด
  • ให้คำปรึกษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
  • ดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจาง
  • ให้บริการเกี่ยวกับโรคเลือดที่เป็นสาเหตุมาจากพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมีย

ข้อมูลเพิ่มเติม:

  • ที่ตั้ง : คลินิกโรคเลือดและมะเร็ง อาคาร 1 ชั้น 1
  • เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 17.00 - 20.00 น.
  • โทร : 02 991 8999
  • อีเมล์ : smh@saimai.com

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top