คลินิกผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม

ผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมส่วนใหญ่มักกังวลและไม่มั่นใจผลจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม เช่น กลัวความเจ็บปวด การกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติหรือไม่ จึงทนอยู่กับอาการเจ็บปวดที่ทรมาน คลินิกผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โรงพยาบาลซีจีเอช เข้าใจทุกความรู้สึกของผู้ป่วย จึงพร้อมให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมโดยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยเน้นมาตรฐานการรักษาระดับสากล ตั้งแต่การลงทะเบียนซักประวัติผู้ป่วยไปจนถึงการติดตามผลการรักษาหลังผ่าตัด เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ ให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บปวด สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันมีอายุการใช้งานของข้อเทียมที่ยืนนานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม

สาเหตุที่ผู้ป่วยต้องมารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อคือ

ภาวะข้อเสื่อม จากการใช้งานหนัก อายุมากขึ้น โรคไขข้ออักเสบ โรครูมาตอยด์ ผู้ป่วยมักมีอาการปวดข้อมาก ข้อผิดรูปหรือมีการโก่งของข้อ ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาทั่วไปที่ไม่ใช่การผ่าตัด เช่น การรับประทานยา การทำกายภาพบำบัดและการลดน้ำหนัก

การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมด้วยความใส่ใจทุกขั้นตอน

คลินิกผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โรงพยาบาลซีจีเอช ตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย จึงพร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมอย่างใส่ใจในทุกขั้นตอน โดยคณะแพทย์ผู้ชำนาญการและบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการอบรมเพื่อการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมโดยเฉพาะ

 • การให้ความรู้ผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงกระบวนการรักษาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการผ่าตัด รวมถึงแนะนำการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด ซึ่งจะสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย
 • การวางยาสลบในขณะผ่าตัดโดยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้มอร์ฟีน เพื่อลดอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ คัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
 • การป้องกันการเกิดผลข้างเคียงจากการผ่าตัด เช่น ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน การเกิดภาวะติดเชื้อ เป็นต้น
 • การควบคุมการติดเชื้อและเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยการเลือกเครื่องมือทางการแพทย์ที่เน้นความปลอดภัยสูงสุด เช่น ชุดผ่าตัดของแพทย์ที่ป้องกันการติดเชื้อพร้อมหมวกซึ่งมีไฟให้ความสว่าง ช่วยให้แพทย์มองเห็นส่วนที่อยู่ลึกๆ ขณะผ่าตัดได้อย่างดีที่สุด
 • การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเอง รวมถึงการทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัด
 • การติดตามผลการรักษาหลังผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง
 • การบริการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น โรคข้อเสื่อม วิธีการผ่าตัด การดูแลตนเองหลังการผ่าตัด

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 • ที่ตั้ง : คลินิกผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม อาคาร 1 ชั้น 1
 • เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 09.00 - 20.00 น.
 • โทร : 02 991 8999 ต่อ 355 , 2213
 • อีเมล์ : smh@saimai.co.th

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top