รู้จัก ซีจีเอช

โรงพยาบาลซีจีเอช (CGH) เป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง เปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ.1992) เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการรักษาโรคทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการของชุมชนที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้น

ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ คณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรวิชาชีพอื่นๆ ตลอดจนบุคลากรทุกระดับ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านการรักษา จากที่เคยรักษาโรคทั่วไป ได้เพิ่มการรักษาในสาขาการแพทย์เฉพาะทางมากขึ้น เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ โรคที่พบบ่อยในชุมชน เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ภาวะไตวาย โรคสมองเสื่อม และโรคมะเร็งลำไส้ เป็นต้น

โรงพยาบาลได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ทั้ง ISO 9002, ISO 14001 และ HA (Hospital Accreditation) และได้รับการ Re-Accreditation HA นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลจากบริษัทประกันชั้นนำ เช่น Gold Award AIA เป็นต้น 
 

โรงพยาบาลซีจีเอชกรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะส่งมอบการบริการด้านการแพทย์ ดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเอื้ออาทร ภายใต้คุณภาพมาตรฐานโดยยึดความปลอดภัยสูงสุดและผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งเดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลซีจีเอชกรุ๊ป ได้เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยในปี พ.ศ. 2548 ( ค.ศ. 2005 ) ได้ขยายการให้บริการคลอบคลุมพื้นที่เขตสายไหม โดยเปิดโรงพยาบาลเพิ่มเป็นแห่งที่ 2 ขนาด 100 เตียง ชื่อว่า โรงพยาบาลซีจีเอชสายไหม และในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) ได้เปิดเพิ่มเป็นแห่งที่ 3 บนทำเลลำลูกกา คือ โรงพยาบาลซีจีเอชลำลูกกา ที่มีขนาดเพิ่มขึ้น 100 เตียง ในปัจจุบัน

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top