ห้องปฏิบัติการ

การตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย และการรายงานผลการตรวจที่ถูกต้องและรวดเร็ว เป็นส่วนสำคัญของการวินิจฉัย การรักษาและการติดตามผล การป้องกัน และการประเมินสุขภาพที่มีประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ รพ. เซ็นทรัลเยนเนอรัล จึงมีนักเทคนิคการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมปฏิบัติการด้วยเครื่องมือระบบอัตโนมัติอันทันสมัย พร้อมเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ Lab Information System (LIS) ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานในห้องแล็ปเป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็ว เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาของแพทย์เป็นไปโดยถูกต้องและเร็วที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม:

  • โทร : 0 2552 8777 ต่อ 1154
  • อีเมล์ : com@cgh.co.th

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top