สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรง

โรงพยาบาลซีจีเอช เป็นสถานพยาบาลเอกชน ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการขยายสิทธิประโยชน์ ด้านการพยาบาลแก่ข้าราชการ และครอบครัว ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 (ในระบบผู้ป่วยใน-โดยมิใช่กรณีฉุกเฉิน) โดยโรคที่กำหนดให้เบิกได้ คือโรคที่ต้องมีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า (Elective Surgery) รวมถึงการคลอดบุตร

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

 • ข้าราชการ
 • ลูกจ้างประจำ
 • ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 • บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร 3 คน) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าสู้ระบบจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยนอก

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
 2. บัตรประจำตัวผู้ป่วย (กรณียังไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาลติดต่อขอลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ได้ที่ แผนกเวชระเบียน ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น.)
 3. สำหรับครอบครัวของผู้มีสิทธิ์ที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

รายการโรค/หัตถการ ตามประกาศของกรมบัญชีกลาง

กลุ่ม A ศัลยกรรมทั่วไป

 • A012 การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง
 • A021 การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว 
 • A022 การผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้าง 
 • A023 การผ่าตัดไส้เลื่อนแบบส่องกล้อง
 • A030 การผ่าตัดริดสีดวงทวาร

กลุ่ม D ศัลยกรรมเด็ก

 • D010 การคลอดและการช่วยคลอด
 • D011 การคลอดและการช่วยคลอด + การทำหมัน
 • D020 การผ่าตัดคลอด
 • D021 การผ่าตัดคลอด + การทำหมัน
 • D051 การตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด

กลุ่ม G โรคตา

 • G011 การผ่าตัดสบายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง

ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลซีจีเอชผู้เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร 3 คน) สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง โดยไม่ต้องรอคิวผ่าตัดนาน สามารถเลือกแพทย์ได้และได้รับสิทธิพักห้องเดี่ยวพิเศษซึ่งมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน

หมายเหตุ : เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ข้าราชการเบิกจ่ายตรง ใช้สิทธิ์ได้ในกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 • สถานที่ : โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน ฝ่ายศูนย์ประสานสิทธิ์ อาคาร 1 ชั้น 3 หรือ เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน (Admission) อาคาร 1 ชั้น 1
 • เวลาทำการ :
  • ทุกวัน เวลา 08.00 -16.00 น.
 • โทร : 02 552 8777 ต่อ 1331 , 1144 , 1145
 • Line : แผนกประสานสิทธิ์ คลิก >> https://lin.ee/SJcGPaJ

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top