ค้นหาแพทย์

ค้นพบ 65 ผลลัพธ์ (1 จากทั้งหมด 7 หน้า)

พญ. กรแก้ว ศรีสิทธิ์เสรีอมร

คลินิกกุมารเวช

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

นพ. กฤษกมล สิทธิทูล

คลินิกผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม, คลินิกออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์

นพ. กลศร ภัคโชตานนท์

คลินิกโรคไตและไตเทียม, คลินิกอายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคไต

พญ. ขวัญจิต ฉายชูพงศ์

คลินิกกุมารเวช

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

พญ. จรสพร เลิศศิวาพร

ความเชี่ยวชาญ: รังสีวินิจฉัย

นพ. จรัส ปิตวิวัฒนานนท์

คลินิกโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ, คลินิกอายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ

นพ. จีรศักดิ์ ธนาบูรณ์

คลินิกออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์

นพ. ฉัตรชัย สุนทรธรรม

คลินิกศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

พจ. ชนัญญา ภูมาชีพ

คลินิกแพทย์แผนจีนและฝังเข็ม

ความเชี่ยวชาญ: แพทย์แผนจีน

พญ. ชนันภรณ์ ลีกำเนิดไทย

ความเชี่ยวชาญ: รังสีวินิจฉัย

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top