ร่วมงานกับเรา

แพทย์

ยังไม่มีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในขณะนี้

บุคลากรทางการแพทย์

 • จำนวน : หลายอัตรา
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ให้บริการพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้มารับบริการ 
  • อธิบายขั้นตอนและกระบวนการการรักษาให้กับผู้มารับบริการ
  • เข้าเคสหัตถการให้กับผู้รับบริการ เจาะเลือด ฉีดยา ฯลฯ
  • ติดต่อและแจ้งเคสรายงานแพทย์
  • มีความรู้ความสามารถในวิชาการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 22 - 30 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 1 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษามัธยม 6 และวุฒิผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
  • มีประสบการณ์แผนกจ่ายกลางหรือโรงพยาบาล
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ทำความสะอาดและทำลายเชื้อของเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ ตามมาตรฐานงานจ่ายกลาง
  • จัดเก็บและแจกจ่ายอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุทางการแพทย์
  • การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 22 - 35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 1 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ โดยยึดหลักปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 22 - 35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 1 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
  • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวช.
  • จบหลักสูตรผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
  • มีประสบการณ์ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งตรวจ
  • ลงทะเบียนและคิดค่าใช้จ่ายผู้ป่วย
  • ดูแลความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์
  • รวบรวมและรายงานสถิติการตรวจชนิดต่างๆ
  • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • จำนวน : 1
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 25-40
 • ประสบการณ์การทำงาน : 5 ปี
 • คุณสมบัติ :
  • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
  • ประสบการณ์งานโรงพยาบาลอย่างน้อย 5 ปี
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ให้บริการกลุ่มลูกค้าประกันและบริษัทคู่สัญญา โดยมีการประสานงานกับสหสาขาวิชาชีพ
  • ประเมินคัดแยกระดับความฉุกเฉินในระบบ Emergency Pre-Authorization เพื่อจัดเตรียมเอกสารให้ผู้ป่วยนำไปประกอบการตั้งเบิกตามสิทธิ์
 • จำนวน : 1
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 22 – 35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 1 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
  • มีใบประกอบวิชาชีพ 
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยด้ววิธีการและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด
  • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจกาผู้บังคับบัญชา

หน่วยงานสนับสนุน

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 24-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 1 - 2 ปี
 • คุณสมบัติ :
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาจีน และภาษาอังกฤษ 
  • สัญชาติไทย 
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ต้อนรับและให้บริการลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ
  • ประสานงานติดต่อภายในและภายนอกองค์กร
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 25 – 35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 1 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
  • ระดับการศึกษา ม.6 - ปวช.
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
  • มีประสบการณ์ขับรถ 2 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ขับรถพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • รับผิดชอบในการขับรถ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานภายในโรงพยาบาล
  • ขับรถรับ-ส่งผู้ป่วยให้ไปถึงจุดมุ่งหมายถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย
  • ดูแลการตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • จำนวน : 1
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 25-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 2 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
  • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
  • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้อย่างคล่องแคล่ว
  • มีประสบการณ์งานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความอดทน รักการบริการ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • พิมพ์ผลตรวจสุขภาพ ประสานงานภายในและภายนอก

ข้อมูลสมัครงานติดต่อ

 • โทร: 02-552-8777 ต่อ 1351
 • แฟกซ์: 02-552-0666
 • อีเมล์: cgh56.hrd@gmail.com

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top