ร่วมงานกับเรา

แพทย์

ยังไม่มีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในขณะนี้

บุคลากรทางการแพทย์

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 24-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 1 - 2 ปี
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา : ม.6 - ปวส.
  • มีประสบการณ์และความรู้ทางรังสีเทคนิค
  • มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงาน
  • มีใจรักบริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์การตรวจ การเตรียมผู้ป่วย ให้กับนักรังสีเทคนิค/รังสีเทคนิค และรังสีแพทย์

หน่วยงานสนับสนุน

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : 3 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
  • ระดับการศึกษา ปริญญาโท ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์งานด้านการขายอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ด้านสินค้าบริการปัจจุบันและข้อมูลด้านการตลาด
  • มีทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • รับผิดชอบ ดูแล ควบคุมการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ในแผนก 
  • ติดตามยอดขาย Marketing ให้ได้ตามเป้าหมาย
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 24-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 2-3 ปี
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารภาษาพม่าและ ภาษาอังกฤษได้ดี
  • ยินดีรับคนไทยและชาวต่างชาติ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ดูแลตลาดต่างประเทศและเนื้อหางานทั้งหมดที่ได้รับผิดชอบตามแผนที่ได้รับมอบหมาย เช่น ติดต่อ partner ต่างๆ ลูกค้าต่างประเทศ แปล content ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า เป็นต้น
  • นำลงสื่อต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 24-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 1 - 2 ปี
 • คุณสมบัติ :
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาเขมร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ให้บริการและแนะนำลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 24-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 1 - 2 ปี
 • คุณสมบัติ :
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  • มีทักษะคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Word กับ Excel ได้
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
  • ตรวจสอบ และประสานงาน กับบริษัทประกันและบริษัทคู่สัญญา
  • จัดทำเอกสารวางบิล และติดตามทวงหนี้
  • ตัดลูกหนี้ บริษัทประกันและบริษัทคู่สัญญา
  • ออกใบเสร็จรับเงิน

ข้อมูลสมัครงานติดต่อ

 • โทร: 02-552-8777 ต่อ 1351
 • แฟกซ์: 02-552-0666
 • อีเมล์: cgh56.hrd@gmail.com

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top