ร่วมงานกับเรา

แพทย์

ยังไม่มีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในขณะนี้

บุคลากรทางการแพทย์

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อายุ : ไม่ระบุ
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : กรุณาติดต่อสมัครที่ ฝ่ายการแพทย์ 02-5528777# 1304
   
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อายุ : 40 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : 5 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการหรือรังสี

หน่วยงานสนับสนุน

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : 5 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
  • ระดับการศึกษา ปริญญาโท ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์งานด้านการขายอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ด้านสินค้าบริการปัจจุบันและข้อมูลด้านการตลาด
  • มีทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • รับผิดชอบ ดูแล ควบคุมการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ในแผนก 
  • ติดตามยอดขาย Marketing ให้ได้ตามเป้าหมาย
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 40 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 10 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านอาคารสูง, งานก่อสร้าง, คอนโดฯ, โรงแรม
  • มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • จัดให้มีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนกลางของอาคารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา
  • ประสานงานกับผู้รับเหมา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคาร
  • จัดตารางการทำงานประจำเดือนของช่างประจำอาคาร
  • จัดตารางการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ที่ติดตั้งในอาคาร พร้อมทั้งเอกสารการตรวจเช็คระบบ ให้ครบถ้วน
  • วิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทำแนวทางในการประหยัดพลังงานและเกิดผลกระทบแก่ผู้เช่าอาคารน้อยที่สุด
  • ดูแลให้ช่างปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของบริษัทฯ ตลอดเวลา
  • จัดทำแผนสำรองฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของช่างอาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 24-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 2-3 ปี
 • คุณสมบัติ :
  • สัญชาติไทย อายุ 24-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาพม่าได้ดี
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ดูแลตลาดต่างประเทศและเนื้อหางานทั้งหมดที่ได้รับผิดชอบตามแผนที่ได้รับมอบหมาย เช่น ติดต่อ partner ต่างๆ ลูกค้าต่างประเทศ แปล content ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า เป็นต้น
  • นำลงสื่อต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 24-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 1 - 2 ปี
 • คุณสมบัติ :
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาเขมร
  • สัญชาติไทย 
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ให้บริการและแนะนำลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ

ข้อมูลสมัครงานติดต่อ

 • โทร: 02-552-8777 ต่อ 1351
 • แฟกซ์: 02-552-0666
 • อีเมล์: cgh56.hrd@gmail.com

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top