ร่วมงานกับเรา

สำนักงาน

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 40 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 10 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :

  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

  - มีประสบการณ์การทำงานด้านอาคารสูง, งานก่อสร้าง, คอนโดฯ, โรงแรม

  - มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
   
  - จัดให้มีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนกลางของอาคารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา
   
  - ประสานงานกับผู้รับเหมา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคาร
   
  - จัดตารางการทำงานประจำเดือนของช่างประจำอาคาร
   
  - จัดตารางการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ที่ติดตั้งในอาคาร พร้อมทั้งเอกสารการตรวจเช็คระบบ ให้ครบถ้วน
   
  - วิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทำแนวทางในการประหยัดพลังงานและเกิดผลกระทบแก่ผู้เช่าอาคารน้อยที่สุด
   
  - ดูแลให้ช่างปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของบริษัทฯ ตลอดเวลา
   
  - จัดทำแผนสำรองฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของช่างอาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
   
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 24-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 1 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีความขยัน และอดทน
  • มีประสบการณ์งานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงานได้
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • จัดทำรายได้ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
  • สรุปรายได้ลงบัญชีรายได้และรับชำระลูกหนี้
  • ตั้งลูกหนี้บริษัทประกัน 
  • จัดทำใบแจ้งหนี้ออกหน่วย 
  • กระทบยอดบัญชีที่เกี่ยวข้อง

บุคลาการทางการแพทย์

ยังไม่มีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในขณะนี้

แพทย์

ยังไม่มีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในขณะนี้

ข้อมูลสมัครงานติดต่อ

 • โทร: 02-552-8777 ต่อ 1351
 • แฟกซ์: 02-552-0666
 • อีเมล์: cgh56.hrd@gmail.com

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top