ร่วมงานกับเรา

แพทย์

ยังไม่มีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในขณะนี้

บุคลากรทางการแพทย์

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 24 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา รังสีเทคนิค
  • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ดูแลงาน ทางด้านรังสีเทคนิค ของโรงพยาบาล
  • การใช้เครื่องมือตรวจทางรังสี  การถ่ายภาพทางรังสี
  • การให้คำแนะนำการตรวจทางรังสี ให้กับผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานสนับสนุน

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : 3 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
  • ระดับการศึกษา ปริญญาโท ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์งานด้านการขายอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ด้านสินค้าบริการปัจจุบันและข้อมูลด้านการตลาด
  • มีทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • รับผิดชอบ ดูแล ควบคุมการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ในแผนก 
  • ติดตามยอดขาย Marketing ให้ได้ตามเป้าหมาย
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 40 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 10 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านอาคารสูง, งานก่อสร้าง, คอนโดฯ, โรงแรม
  • มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • จัดให้มีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนกลางของอาคารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา
  • ประสานงานกับผู้รับเหมา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคาร
  • จัดตารางการทำงานประจำเดือนของช่างประจำอาคาร
  • จัดตารางการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ที่ติดตั้งในอาคาร พร้อมทั้งเอกสารการตรวจเช็คระบบ ให้ครบถ้วน
  • วิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทำแนวทางในการประหยัดพลังงานและเกิดผลกระทบแก่ผู้เช่าอาคารน้อยที่สุด
  • ดูแลให้ช่างปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของบริษัทฯ ตลอดเวลา
  • จัดทำแผนสำรองฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของช่างอาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 28 - 35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 3 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
  • มีทักษะคอมพิวเตอร์
  • โปรแกรม Photoshop, Illustrator
  • โปรแกรมการตัดต่อภาพ
  • การถ่ายภาพ
  • ภาษาอังกฤษ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • วางแผนการใช้สื่อและออกแบบสื่อให้เหมาะสม
  • ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชน
  • ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการลงสื่อ
  • ออกแบบและจัดทำแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์
  • ดำเนินการ การประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล

ข้อมูลสมัครงานติดต่อ

 • โทร: 02-552-8777 ต่อ 1351
 • แฟกซ์: 02-552-0666
 • อีเมล์: cgh56.hrd@gmail.com

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top