ร่วมงานกับเรา

แพทย์

ยังไม่มีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในขณะนี้

บุคลากรทางการแพทย์

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 22 - 35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 1 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ โดยยึดหลักปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : 5 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์หัวหน้าพยาบาลหรือพยาบาลแผนกไตเทียม 5 ปีขึ้นไป 
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • การปฏิบัติกระบวนการทำความสะอาดทำลายเชื้อ และทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ ตามมาตรฐานงานจ่ายกลาง

หน่วยงานสนับสนุน

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 18 – 30 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 1 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
  • ระดับการศึกษา ม.6 - ปวช.
  • มีความรู้ระเบียบการใช้รถยนต์ของบริษัทฯ
  • มีความรู้แผนที่่หรือเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล
  • มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เบื้องต้น
  • มีความรู้เรื่องกฎระเบียบการจราจร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • รับผิดชอบในการขับรถ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานภายในโรงพยาบาล
  • ขับรถรับ-ส่งผู้ป่วยให้ไปถึงจุดมุ่งหมายถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย
  • ดูแลการตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 24-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 1 - 2 ปี
 • คุณสมบัติ :
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  • มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลโรงพยาบาลและการบริการ
  • มีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • Support team for planning, launching, and optimizing digital media: Hospital's website, SEM, Facebook, YouTube, and Instagram.

ข้อมูลสมัครงานติดต่อ

 • โทร: 02-552-8777 ต่อ 1351
 • แฟกซ์: 02-552-0666
 • อีเมล์: cgh56.hrd@gmail.com

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top