สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรง

โรงพยาบาลซีจีเอช เป็นสถานพยาบาลเอกชน ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการขยายสิทธิประโยชน์ ด้านการพยาบาลแก่ข้าราชการ และครอบครัว ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 (ในระบบผู้ป่วยใน-โดยมิใช่กรณีฉุกเฉิน) โดยโรคที่กำหนดให้เบิกได้ คือโรคที่ต้องมีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า (Elective Surgery) รวมถึงการคลอดบุตร

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

 • ข้าราชการ
 • ลูกจ้างประจำ
 • ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 • บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร 3 คน) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าสู้ระบบจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยนอก

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
 2. บัตรประจำตัวผู้ป่วย (กรณียังไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาลติดต่อขอลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ได้ที่ แผนกเวชระเบียน ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น.)
 3. สำหรับครอบครัวของผู้มีสิทธิ์ที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

รายการโรค/หัตถการ ตามประกาศของกรมบัญชีกลาง

กลุ่ม A ศัลยกรรมทั่วไป

 • A011 การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิดช่องท้อง
 • A012 การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง
 • A013 การเชื่อมถุงน้ำดีหรือท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้
 • A014 การผ่าสำรวจท่อน้ำดี
 • A015 การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดี
 • A016 การตัดถุงน้ำดีร่วมกับต่อท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้
 • A017 การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดี และการต่อท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้
 • A021 การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว
 • A022 การผ่าตัดไส้เลื่อ 2 ข้าง
 • A030 การผ่าตัดริดสีดวงทวาร
 • A041 การผ่าระบายหนองบริเวณทวารหนัก
 • A042 การผ่าตัดโพรงฝีคัณฑสูตร
 • A043 การตัดหูรูดทวารหนัก
 • A050 การผ่าตัดถุงน้ำลูกอัณฑะ
 • A060 การผ่าตัดหลอดเลือดอัณฑะโป่งพอง
 • A070 การผ่าตัดเส้นเลือดขอกที่ขา
 • A080 การผ่าตัดเส้นประสาทเลี้ยงกระเพาะ
 • A082 การผ่าตัดหูรูดกระเพาะ
 • A083 การตัดเส้นประสาทเลี้ยงกระเพาะร่วมกับการผ่าตัดหูรูดกระเพาะ
 • A090 การผ่าตัดปิดทวารเทียมที่ผนังหน้าท้อง

กลุ่ม B โรคระบบกระดูกและข้อ

 • B011 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
 • B013 การผ่าตัดแก้ไขข้อเข่าเทียม
 • B021 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก
 • B023 การผ่าตัดแก้ไขข้อสะโพกเทียม
 • B041 การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็นที่แขน
 • B042 การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็นที่ขา
 • B051 การตัดขา
 • B052 การตัดเท้า

กลุ่ม C ศัลยกรรมเด็ก

 • C010 การผ่าตัดไส้เลื่อนในเด็ก
 • C020 การผ่าตัดไส้เลื่อนที่สะดือ
 • C030 การผ่าตัดซ่อมผนังที่หน้าท้อง
 • C040 การผ่าตัดถุงน้ำลูกอัณฑะในเด็ก
 • C050 การผ่าตัดอัณฑะค้าง
 • C061 การผ่าตัดลำไส่ตรงและสร้างทวารเทียมที่หน้าท้อง
 • C062 การต่อลำไส้ส่วนที่ปกติเข้าลำไส้ตรง
 • C070 การผ่าตัดท่อน้ำดีโป่งพอง
 • C081 การผ่าตัดหูรูดกระเพาะ

กลุ่ม D ศัลยกรรมเด็ก

 • D010 การคลอดและการช่วยคลอด
 • D011 การคลอดและการช่วยคลอด + การทำหมัน
 • D020 การผ่าตัดคลอด
 • D021 การผ่าตัดคลอด + การทำหมัน
 • D030 การผ่าตัดทำหมันหญิง
 • D041 การผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด
 • D042 การผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอดด้วยกล้อง
 • D051 การตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด
 • D052 การตัดเนื้องอกมดลูกด้วยกล้อง
 • D061 การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่แบบเปิด
 • D062 การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ด้วยกล้อง
 • D980 การดูแลเด็กแรกเกิด (เด็กปกติ)
 • D990 การรักษาเด็กแรกเกิด

กลุ่ม E โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

 • E011 การผ่าตัดนิ่วออกทางเนื้อไต
 • E012 การผ่าตัดขบนิ่วโดยเจาะผ่านผิวหนังและเนื้อไต
 • E013 การผ่าตัดนิ่วออกทางกรวยไต
 • E014 การผ่าตัดนิ่วออกทางท่อไต
 • E015 การผ่าตัดนิ่วออกทางกระเพาะปัสสาวะ
 • E016 การนำนิ่วท่อไต/กรวยไต ออกผ่านทางท่อปัสสาวะด้วยกล้อง
 • E020 การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้อง
 • E030 การผ่าตัดรูรั่วระหว่างช่องคลอดและกระเพราะปัสสาวะ

กลุ่ม G โรคตา

 • G011 การผ่าตัดสบายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง
 • G012 การผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธีธรรมดา

กลุ่ม H โรคระบบเลือด

 • H031 การผ่าตัดเส้นเลือดดำสำหรับการฟอกเลือดล้างไตโดยไม่ใช้กราฟต์
 • H032 การผ่าตัดเส้นเลือดดำสำหรับการฟอกเลือดล้างไตโดยใช้กราฟต์

กลุ่ม J ศัลยกรรมประสาท

 • J010 การผ่าตัดกลุ่มเส้นเลือดผิดปกติในสมอง

ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลซีจีเอชผู้เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร 3 คน) สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง โดยไม่ต้องรอคิวผ่าตัดนาน สามารถเลือกแพทย์ได้และได้รับสิทธิพักห้องเดี่ยวพิเศษซึ่งมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 • สถานที่ : โรงพยาบาลซีจีเอช สายไหม แผนกนิติการ อาคาร 1 ชั้น 2
 • เวลาทำการ :
  • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น.
 • โทร : 02 991 8999 ต่อ 1227, 1228
 • อีเมล์ : law@saimai.co.th

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top